Verhuurvoorwaarden

De huurder draagt zorg voor verzekering van het gehuurde, alsmede voor het dagelijks onderhoud en het schoonmaken bij terugbezorging. Reparatie- en/of reinigingskosten zullen in rekening worden gebracht indien het gehuurde in onvoldoende toestand wordt terug bezorgd. De huurder is verantwoordelijk voor het op peil houden van het olieniveau en het gebruik van de voorgeschreven brandstof en olie. De huurder verklaart het gehuurde materiaal in goede staat te hebben ontvangen.
Schade aan kabels en leidingen zijn voor rekening van de huurder.

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen gedeponeerde Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, onder nr. 85-1988

Realisatie: